Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2022

07 MAR 2022 08:11
Årsmöte 2022-03-27 kl 16.30 – Mötesrum Atleten
 • Uppdaterad: 07 MAR 2022 08:11

IFK Trelleborg Friidrottsklubb kallar till

Årsmöte 2022-03-27 kl 16.30 – Mötesrum Atleten (Söderslättshallens utbyggnad, ingång från Östervångsstadion)

Dagordning

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning för mötet

6.a  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

6.b Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret

 1. Föredragning av revisorernas berättelse
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 3. Beslut om medlemsavgifter för 2023 (Styrelsen föreslår oförändrad avgift)
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 6. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret
 7. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år (Nuvarande Mats Sjölin)
 8. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år (Mandattiden löper ut för Carl Keidong och Catharina Ivarsson. Kjell Hansson och Kauko Harjuniemi är valda ett år till)
 9. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år (Nuv Louise Lönnqvist och Daniél Lopez)
 10. Val av två revisorer, för en tid av ett år (Nuv Emma Mårtensson och Henrik Nilsson)
 11. Val av valberedning för en tid av ett år (Nuv Kauko Harjuniemi och Oskar Wernram)
 12. Beslut om val av ombud till förbundsmöten (Normalt utser styrelsen representanter)
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Efter mötet bjuder vi dem som önskar på mat efteråt i Södans sportbar. Yngre medlemmar kan såklart ta med sig förälder.

Anmäl er till middagen här så att vi kan boka bord

Möteslokalen ”Atleten” hittar du om du går in till Östervångsstadion och går sedan rakt fram till den nya utbyggnaden av ishallen. Där, en trappa upp, finns ”Atleten”.

Välkomna! Mats Sjölin, 0705 208557

Dagordning Årsmöte 2022.pdf

Val på årsmötet.pdf

Verksamhetsberättelse 2021 IFK Trelleborg.pdf

Verksamhetsplan och Budget 2022.pdf

Skribent: Kjell Hansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
IFK Trelleborg Friidrottsklubb - Friidrott
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Besöksadress:
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641010166
E-post: ifk.trelleborg@telia...

Se all info