Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2020

08 FEB 2020 00:23
IFK Trelleborg Friidrottsklubb kallar till årsmöte 2020-03-01 kl 17.00 på Vångavallen med middag på Södan efteråt.
  • Skapad: 08 FEB 2020 00:23

Anmäler er till middagen här 

 

IFK Trelleborg Friidrottsklubb Årsmöte 2020-03-01 kl 17.00

Vångavallen

Dagordning 

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fastställande av dagordning för mötet

6.a Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

6.b Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret

7. Föredragning av revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Beslut om medlemsavgifter för 2021 (Styrelsen föreslår höjning enligt nedan)

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret

13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år (Nuvarande Mats Sjölin)

14. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år (Mandattiden löper ut för Carl Keidong och Majvi Wijk. Kjell Hansson och Kauko Harjuniemi är valda ytterligare ett år)

15. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år (Nuv Rose-Marie Jakobsson, Louise Lönnqvist och Katarina Ivarsson)

16. Val av två revisorer, för en tid av ett år (Nuv Emma Mårtensson och Henrik Nilsson)

17. Val av valberedning för en tid av ett år (Nuv Kauko Harjuniemi och Fredrik Mårtensson)

18. Beslut om val av ombud till förbundsmöten (Normalt utser styrelsen representanter)

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

 

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2021 (inkl tränings-/tävlingsavgifter):

Knattar 700 kr (600 kr under 2020) – de som tränar för Betty/Elvira/Emilia/Melvin

Ungdomar 1000 kr (900 kr 2020) – de yngre som tränar för Calle/Anna/Eric

Juniorer 1300 kr (1200 kr 2020) – de äldre som tränar för Calle/Anna/Eric

Seniorer 1300 kr (1200 kr 2020)

Veteraner 700 kr (600 kr 2020)

Passiva 300 kr (250 kr 2020)

Skribent: Kjell Hansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
IFK Trelleborg Friidrottsklubb - Friidrott
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Besöksadress:
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641010166
E-post: ifk.trelleborg@telia...

Se all info