Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte

05 FEB 2018 23:30
Årsmöte 4 mars 2018 kl 14
 • Uppdaterad: 05 FEB 2018 23:42

IFK Trelleborg Friidrott

Årsmöte 2018-03-04 kl 14.00 Dagordning

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 5. Fastställande av dagordning för mötet

 1. 6.a  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

 2. 6.b  Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för

  senaste verksamhetsåret

 1. Föredragning av revisorernas berättelse

 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 3. Beslut om medlemsavgifter för 2019 (Styrelsen föreslår oförändrade avgifter)

 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

  verks amhets -/räkens kaps året

 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 6. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret

 7. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år (Nuvarande Mats Sjölin)

 8. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år (Mandattiden löper ut för

  Thomas Bak och Majvi Wijk. Kjell Hansson och Kauko Harjuniemi är valda för ytterligare

  ett år)

 9. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år (Nuv Rose-Marie Jakobsson, Carl Keidong

  och Henrik Nilsson)

 10. Val av två revisorer, för en tid av ett år (Nuv Hans-G Nilsson och Jan Christensson)

 11. Val av valberedning för en tid av ett år (Nuv Kauko Harjuniemi och Fredrik Mårtensson)

 12. Beslut om val av ombud till förbundsmöten (Normalt utser styrelsen representanter)

 13. Föreningens åtagande angående Anti-Dant

 14. Övrigafrågor

 15. Mötets avslutande

Skribent: Kjell Hansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
IFK Trelleborg Friidrottsklubb - Friidrott
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Besöksadress:
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641010166
E-post: ifk.trelleborg@telia...

Se all info