Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 16 mars

13 FEB 2014 22:47
Medlemmar kallas till Årsmöte i IFK Trelleborg Friidrottsklubb söndagen den 16 mars kl. 14.00 i Klubblokalen Vångavallen
 • Uppdaterad: 09 APR 2015 12:28

Dagordning.

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 
 4. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning för mötet. 
 6.  a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
  b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (OBS! Vid detta beslut  får ej styrelsens medlemmar delta). 
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret.
 10. Beslut om medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret. 
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år. Avg. Sven-Erik Svensson
 14. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år med andra halvan 1 år kvar
  Nuvarande ledamot med ett år kvar är Kjell Hansson, Mats Sjölin, Kauko Harjuniemi.
  Övriga ledamot är Michael Hybelius och Majvi Wijk. 
 15. Val av styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år.
  Nuvarande Ditte Fagerlund
 16. Val av två revisorer, jämte två suppleanter för dessa, för en tid av 1 år. (OBS! Vid detta val får styrelsens medlemmar inte delta. Se vidare kommentar 7). Nuvarande är Hans G Nilsson
 17. Val av valberedning för en tid av 1 år. Nuvarande Kauko Harjunemi 
 18. Beslut om val av ombud till Förbundsmöten. Normalt utser styrelse representant
 19. Övriga ärenden.
Skribent: Kjell Hansson

Postadress:
IFK Trelleborg Friidrottsklubb - Friidrott
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Besöksadress:
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641010166
E-post: ifk.trelleborg@telia...

Se all info