Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 3 mars 2019

04 FEB 2019 22:38
Söndagen den 3 mars kl 17.00 blir det årsmöte i IFK Trelleborg Friidrottsklubb . Efter mötet bjuder vi på en matbit, se mer och anmäl dig
  • Uppdaterad: 04 FEB 2019 22:38

KALLELSE ÅRSMÖTE
Söndagen den 3 mars kl 17.00 blir det årsmöte i IFK Trelleborg Friidrottsklubb med dagordning enligt nedan. Efter mötet bjuder vi på en matbit, anmäl här om du kommer med på middagen.
Tveka inte att komma om du vill veta mer om vad som händer i friidrotten eller om du har synpunkter på något som du vill diskutera!
VÄLKOMNA!

IFK Trelleborg Friidrottsklubb 

Årsmöte 2019-03-03 kl 17.00 klubblokalen på Vångavallen

Dagordning

1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fastställande av dagordning för mötet

6.a Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

6.b Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret

7. Föredragning av revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Beslut om medlemsavgifter för 2020 (Styrelsen föreslår oförändrade avgifter)

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret

13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år (Nuvarande Mats Sjölin)

14. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år (Mandattiden löper ut för Kjell Hansson och Kauko Harjuniemi. Carl Keidong och Majvi Wijk är valda för ytterligare ett år)

15. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år (Nuv Rose-Marie Jakobsson, Louise Lönnqvist och Katarina Ivarsson)

16. Val av två revisorer, för en tid av ett år (Nuv Emma Mårtensson och Henrik Nilsson)

17. Val av valberedning för en tid av ett år (Nuv Kauko Harjuniemi och Fredrik Mårtensson)

18. Beslut om val av ombud till förbundsmöten (Normalt utser styrelsen representanter)

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande 

21. Gemensam måltid

 

Skribent: Kjell Hansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
IFK Trelleborg Friidrottsklubb - Friidrott
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Besöksadress:
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641010166
E-post: ifk.trelleborg@telia...

Se all info