Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2017-03-05

12 FEB 2017 19:17
Medlemmar i IFK Trelleborg Friidrottsklubb kallas till Årsmöte söndagen den 5/3 2017 kl 14.00 i klubblokalen på Vångavallen.
 • Uppdaterad: 12 FEB 2017 19:25

IFK Trelleborg Friidrott

Årsmöte 2017-03-05 kl 14.00

Dagordning

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning för mötet

6.a  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

6.b Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret

 1. Föredragning av revisorernas berättelse
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 3. Beslut om medlemsavgifter för 2018 (Styrelsen föreslår oförändrade avgifter)
  1. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 5. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret
 6. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år (Nuvarande Mats Sjölin)
 7. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år (Mandattiden löper ut för Kjell Hansson och Kauko Harjuniemi. Thomas Bak och Majvi Wijk är valda för ytterligare ett år)
 8. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år (Nuv Rose-Marie Jakobsson, Marianne Clausen och Carl Keidong)
 9. Val av två revisorer, för en tid av ett år (Nuv Hans-G Nilsson och Jan Christensson)
 10. Val av valberedning för en tid av ett år (Nuv Kauko Harjuniemi och Fredrik Mårtensson)
 11. Beslut om val av ombud till förbundsmöten (Normalt utser styrelsen representanter)
 12. Föreningens åtagande angående Anti-Dant
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

 

Verksamhetsplan 2017

 

Följande tävlingar kommer att anordnas under 2017:

23 april Startskottet

24 april Palmkastet

30 april Sydkustloppet där IFK Trelleborg Friidrott är medarrangör

3 maj Kalvinknatet

4 juni Trelleborgsspelen

11 augusti Veteran-DM

27 augusti Trelleborgsloppet

17 september Castorama

31 december Sylvesterloppet

Till våra tävlingar behövs ett stort antal funktionärer.

Utöver våra egna tävlingar är ambitionen att så många aktiva som möjligt även anmäler sig till andra friidrottsföreningars arrangemang. Det är positivt att föreningen syns på ”främmande” tävlingar och för de aktiva skapas tävlingsvana. 

Friidrottsskola planeras att anordnas under vecka 25 samt under vecka 34 utifrån samma modell som tidigare år. Ett träningsläger kommer att genomföras i Portugal under påskveckan.

Östervångsstadion behöver en uppfräschning, en dialog förs med kommunen angående detta. Planeringen för att kunna bygga en klubbstuga fortsätter, men är ännu så länge i ett tidigt skede.

 

 

 

Skribent: Kjell Hansson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
IFK Trelleborg Friidrottsklubb - Friidrott
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Besöksadress:
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641010166
E-post: ifk.trelleborg@telia...

Se all info