Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 1 mars

08 FEB 2015 20:26

Medlemmar kallas till Årsmöte i IFK Trelleborg Friidrottsklubb söndagen den 1 mars kl. 14.00 i Klubblokalen Vångavallen
 • Uppdaterad: 09 APR 2015 12:28

Kallelse årsmöte 1 mars 

Medlemmar kallas till Årsmöte i IFK Trelleborg Friidrottsklubb söndagen den 1 mars kl. 14.00 i Klubblokalen Vångavallen

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. a) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
  b) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste verksamhetsåret
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Beslut om medlemsavgifter för 2016 (Styrelsen föreslår oförändrade avgifter)
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret
 13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år 
  (Nuvarande Mats Sjölin)
 14. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år 
  (Mandattiden löper ut för Kjell Hansson och Kauko Harjuniemi, Ditte Fagerlund och Majvi Wijk är valda för ytterligare ett år)
 15. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år 
  (Nuv Rose-Marie Jakobsson och Malin Joäng)
 16. Val av två revisorer, för en tid av ett år 
  (Nuv Hans-G Nilsson och Jan Christensson)
 17. Val av valberedning för en tid av ett år 
  (Nuv Kauko Harjuniemi)
 18. Beslut om val av ombud till förbundsmöten 
  (Normalt utser styrelsen representanter)
 19. Föreningens åtagande angående Anti-Dant
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

 

Skribent: Mats Sjölin

Postadress:
IFK Trelleborg Friidrottsklubb - Friidrott
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Besöksadress:
Vångavallen, Östervångsvägen
23155 Trelleborg

Kontakt:
Tel: +4641010166
E-post: ifk.trelleborg@telia...

Se all info